Självskattning

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Skapa självskattning för arbetsgrupper

Du ska nu få skapa en självskattning för olika delar av din verksamhet. Det innebär att du får en gemensam sammanställning utifrån flera skattningar. Du som skapar självskattningen får två adresser - en som du skickar till de som ska svara, där de fyller i sina svar, och en där du kontinuerligt kan följa resultatet.

Om du inte är bekant med verktyget sedan tidigare kan det vara bra att först göra självskattningen på egen hand.

Fyll i uppgifterna nedan för att komma igång.