Självskattning

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Välkommen till vår självskattning

Hur bra är ni på systematiskt arbetsmiljöarbete? Denna självskattning utgår från reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete och består av ett antal påståenden. Din uppgift blir att ta ställning till påståendena och avgöra hur väl de stämmer in på er verksamhet. Du kan antingen göra det enskilt eller tillsammans med skyddsombud eller dina medarbetare.

Tanken med självskattningen är att den ska kunna användas för att få igång en diskussion. Skattningen kan göras för hela verksamheten, men du kan också skapa en grupp av skattningar där olika delar av er organisation får möjlighet att svara. När skattningen är genomförd får du en sammanställning som kan sparas digitalt. Arbetsmiljöverket kan inte följa eller spara några resultat.